Základní škola a Mateřská škola Teplice, U Červeného kostela 110

 

Aktuální informaceVýlet ke koním

                    V rámci školního výletu jsme my,žáci II.stupně, dne 12.6.2019 navštívili Selský dvůr v Braňanech. Program zahrnoval prohlídku stájí s výkladem. V kryté hale jsme se svezli na koních.Součástí bylo i malé občerstvení (špekáček,chleba a pití). Den se nám velmi líbil.
                                                                                                                                                                      Mgr.Jaroslava Moczerniuková

Fotky naleznete ve fotogalerii.

 

Datum: 25. 06. 2019 Autor: J. Šmelhausová


Projektový den

  Dne 20.6.2019 proběhl na naší škole projektový den " Jak se žije s handicapem".Žáci všech tříd si na jednotlivých stanovištích  (znakovka,sluchovka,hmatovka,berle, vozík ....) vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby byli neslyšící, nevidomí nebo tělesně postižení.Většině se líbilo stanoviště znakovka, kde se naučili znakovat několik slov (máma, táta, dítě..) a prstovka,kde se během krátké chvíle naučili prstovou abecedu. Den se žákům i učitelům líbil.

                                                                                                                                                                     Mgr.Jaroslava Moczerniuková


   

 

Datum: 25. 06. 2019 Autor: J. Šmelhausová


Program prevence

          V rámci spolupráce s WHITE LIGHT I Ústí nad Labem  proběhl od března do června program všeobecné primární prevence  " Všeho jenom s (M)írou " pro 7.ročník naší školy.Žáci v rámci 4 bloků, které byly zaměřeny na závislosti - internet (kyberšikana), drogy (cigarety, alkohol...) a jiné závislosti, si prověřili své znalosti a vědomosti, ale také získali i nové poznatky. Bloky byly interaktivní, proto se program žákům velmi  líbil.
                                                                                                    Mgr.Jaroslava Moczerniuková


   

Datum: 25. 06. 2019 Autor: J. Šmelhausová


Zápis pro školní rok 2019/2020

Datum: 13. 02. 2019 Autor: T. Kellner


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1. ID datové schránky 5b36car
2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail:poverenec@gdprdoskol.cz

Datum: 23. 05. 2018 Autor: T. Kellner


Výběrové řízení

Přijmeme ucitele se speciální pedagogikou.

Vzdělání dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění


Zájemce zašle CV v elektronické podobě na adresu zs_a_ps@volny.cz

Datum: 23. 05. 2018 Autor: T. Kellner